Psiquiatre

Park Dietz Biografia, vida, fets interessants

Park Dietz Biografia, vida, fets interessants

Park Dietz, 13 d'agost, Park Elliot Dietz, nascut l'any 1948 el 13 d'agost, es va convertir en un dels psiquiatres establerts a Amèrica. A més, Park va tenir tantes oportunitats de servir de testimoni expert en molts dels casos d'alt perfil de les Amèriques....

Elisabeth Kubler-Ross Biografia, vida, fets interessants

Elisabeth Kubler-Ross Biografia, vida, fets interessants

Elisabeth Kubler-Ross, 8 de juliol, La fundadora del revolucionari model de Kübler-Ross, Elisabeth Kübler-Ross va ser un psiquiatre de renom, el treball pioner en la progressió psicològica d’un pacient terminal, va afegir una nova dimensió al camp de la psiquiatria .....