Microbiòleg

André Michel Lwoff Biografia, vida, fets interessants

André Michel Lwoff Biografia, vida, fets interessants

André Michel Lwoff, el 8 de maig, Andre Michel Lwoff era conegut per les seves contribucions significatives en el camp de la biologia. Va fer una investigació considerable sobre el control genètic de l’enzim i la síntesi de virus juntament amb altres dos biòlegs francesos Francois Jacob i Jacques Monod....