Lexicògraf

Noah Webster Biografia, vida, fets interessants

Noah Webster Biografia, vida, fets interessants

Noah Webster, 16 d’octubre, Noah Webster va néixer a Connecticut (West Hartford) el 16 d’octubre de 1758, procedia d’una família colonial, amb el seu pare fent agricultura i teixit, i la seva mare es dedicava a esforços domèstics....