Biofísic

Andrew Fielding Huxley Biografia, vida, fets interessants

Andrew Fielding Huxley Biografia, vida, fets interessants

Andrew Fielding Huxley, 22 de novembre, Andrew Fielding Huxley va ser un biofísic i fisiologia anglès que va guanyar el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina el 1963; va néixer el 22 de novembre de 1917, Andrew Fielding Huxley va compartir el premi amb Alan Hodgkin i John Eccles per la seva descobriments sobre els mecanismes iònics implicats en l'excitació i la inhibició a les porcions centrals i perifèriques de la membrana de les cèl·lules nervioses....